Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

Studenci
Spotkania organizacyjne z opiekunami

Spotkania organizacyjne z opiekunami

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 5 października 2020 r. wg planów

Spotkania organizacyjne z opiekunami

I rok Edukacja  Techniczno Informatyczna  - opiekun dr Mirosław Brozis
1 października, czwartek godz. 8.30, s. 105, ul. Arciszewskiego 22 b, 

I rok Informatyka – opiekun mgr Bogusław Rudziecki
1 października, czwartek godz. 11.00, s. 105, ul. Arciszewskiego 22 b, (spotkanie z Dyrektorem INŚiT, dr S. Kowalczykiem)

I rok Fizyka Techniczna – opiekun dr Tomasz Wróblewski
2 października, piątek godz. 10.00, s. 102, ul. Arciszewskiego 22 b,  

II rok Edukacja Techniczno Informatyczna – opiekun mgr Dzmitryi Ushakou
1 października, czwartek,  godz. 10.00, s. 102, ul. Arciszewskiego 22 b

II rok Fizyka Techniczna – (podwójny dyplom) – opiekun dr Anna Kamińska
2 października, piątek godz. 10.00 s. 105,  ul. Arciszewskiego 22 b,  

II rok Informatyka – opiekun dr Irena Domnik, 

III rok Edukacja Techniczno Informatyczna – opiekun mgr inż. A. Włodarkiewicz, 
1 października, czwartek,  godz. 9.30, s. 01, , ul. Arciszewskiego 22 b,  
 
III Fizyka Techniczna – opiekun dr Tomasz Zapadka 
 1 października, czwartek   godz. 9.00, Spotkanie online

III Informatyka – opiekun dr Piotr Sulewski 
 1 października, czwartek   godz. 10.00, Miejsce spotkania google meet.

IV ETI – opiekun dr Mirosław Brozis 
1 października, czwartek   godz. 18.00, spotkanie online 

IV Fizyka Techniczna - opiekun dr Tomasz Wróblewski
2 października, piątek godz. 12.00, s. 102, ul. Arciszewskiego 22 b,  

IV Informatyka  - opiekun dr Ryszard Motyka, 
1 października, czwartek   godz. 18.00  Spotkanie online

Studia niestacjonarne –  pierwszy zjazd rozpocznie się od spotkania z opiekunem roku. 

Ważne informacje dla Studentów

Organizacja zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/21 semestr zimowy.

Szanowni Studenci, 

ze względu na zagrożenie wirusem COVID-19, kształcenie w Instytucie Nauk Ścisłych i Technicznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 realizowane będzie zgodnie z zarządzeniami Rektora AP, w tym m.in.: 

  • Zarządzeniem Nr R.021.114.20 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 4 września 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021;
  • Zarządzenie nr R.021.116.20 Rektora AP w Słupsku z dnia 11.09.20 r. w spr. wprowadzenia Zasad bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w AP w Słupsku (od roku akadem. 2020/2021
  • Zarządzaniem Nr R.021.62.20 Rektora Akademii Pomorskiej z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zgodnie z Zasadami pracy w reżimie sanitarnym.

Zajęcia odbywać się będą zdalnie lub w formie mieszanej. Ich część (ze względu na etap kształcenia lub specyfikę) odbywać się będzie w budynkach uczelni w reżimie sanitarnym.

Wyjątek stanowią zajęcia dydaktyczne studentów I semestru studiów w pierwszym tygodniu (zjeździe), które będą odbywały się całkowicie w formie stacjonarnej (w uczelni) z zachowaniem reżimu sanitarnego. W kolejnych tygodniach zajęcia tych grup będą realizowane według zasady odnoszącej się do starszych roczników studiów.

Liczymy na zrozumienie i życzymy  dużo  energii w zdobywaniu wiedzy i sukcesów, mimo tych utrudnionych warunków studiowania.

/-/ Dyrekcja Instytutu Nauk Ścisłych i Technicznych

Znajdziesz nas tutaj